Pop Meets Pop

Vernisáž výstavy „Pop meets Pop“, Andy Warhol – Beatles – pop art, 01. 03. 2011 vo výstavných sieňach Beatlemania Hamburg, Spolková republika Nemecko.

Výstava potrvá do 13. 06. 2011.


John WARHOL Andy LENNON

Alebo dve zdanlivo nepodstatné spojitosti dvoch velikánov populárneho umenia druhej polovice 20. storočia.

Pýtal som sa dávno Johna Warholu, Andyho brata, aký vzťah mal Andy k Johnovi Lennonovi. John mi odpovedal: „Andy považoval Lennona na rozdiel od Jaggera za veľmi slušne vychovaného človeka... Hovoril, že bol často smutný..., bol závislý na svojej manželke ako Andy na našej mame...“.

Tieto slová ma zaujali natoľko, že som prijal ponuku pána Imricha Donatha napísať koncepciu výstavy obsahom zameranej na Johna Lennona a Andyho Warhola. Hľadal som súvislosti tých dvoch ľudí, ktorí mali spoločnú vlasť svojho pôvodu – Európu, a zistil som, že ani jeden z nich sa nestal typickým Američanom aj keď sa Andy v USA narodil a John v USA žil, tvoril i skonal. Prezeral som si obrázky z Warholovej Factory od B. Namea a našiel som veľa vizuálov Lennonovej prítomnosti. Sám, s manželkou Yoko Ono... Niektoré fotografie sa mi zdali ako akýsi pokus o humor... (John, Andy a Yoko v aute v naaranžovanej erotickej póze atď.), ale vždy som tam cítil podobnosť vnútorného sveta tých dvoch osobností, ktorý bol iný než verejne prezentovaný. Plachý, smutnejší, neurotickejší... Myslím si, že i sám Warhol o tom vedel, a to ich viac spájalo ako napríklad s Mickom Jaggerom, ktorý bol pre Andyho „ ...až príliš živý...“. Napadá ma príhoda, keď v nálade Jagger zo žiarlivosti hodil šálku po Warholovi a ten tento incident iba kľudne komentoval slovami: „ ...vždy som si myslel, že Európania majú lepšiu výchovu..!“ Na Lennonovi Andy obdivoval jeho intelekt, filozofiu, schopnosť vytvoriť isté „šablóny idolu mládeže jeho generácie a pod. Obrazy, ktoré Warhol vytvoril – portréty Johna Lennona sú typické pre jeho poznanie toho človeka. Lennon je na nich „statický“, zobrazený ako u „komunálneho fotografa“, plachý v jemnej farebnej kompozícii... Prosto citlivý človek, umelec.

Výstava, ktorú teraz prezentujeme, nemá za cieľ dať konkrétnu a vyčerpávajúcu odpoveď na vzťah Johna Lennona a Andyho Warhola, na ich dva podobné i rozličné umelecké i ľudské svety. Cieľom výstavy je iba upozorniť percipienta, že vo svete umenia je stále niečo, čo sa silou iných okolností dostane na okraj povšimnutia a pritom je to dosť veľká časť istého celku. Nechcem to stotožňovať, ale iba trochu parafrázovať slová Lennona: „Odchádzam..., je koniec Beatles!“. Stalo sa. Warhol si nemyslel, že odchádza. Odišiel, a je koniec slávnej éry pop-artu. Obidvaja sa stali klasikmi druhej polovice 20. storočia a pritom obidvaja sú aktuálni aj dnes, a verím, že rovnako budú aj v budúcnosti. Pop-art, rock, pop... zostávajú ako nadstavba základu, ktorý raz ním je , inokedy tvorí isté „new“, ale nezaniká.

Dr. Michal Bycko, Ph.D.

kurátor MMUAW