Slávnostná akadémia k 20. výročiu vzniku MMUAW v Medzilaborciach

Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia vzniku MMUAW v Medzilaborciach sa uskutoční 21.10. 2011.