Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

Pozývame vás na Medzinárodné sympózium – „Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia“, ktoré sa uskutoční 21.10. 2011 o 9.30 hod. v MMUAW v Medzilaborciach.

Čestným hosťom sympózia bude aj prof. PhDr. Jana Sošková, PhD., riaditeľka Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie FF PU v Prešove.