Návšteva maršálka Podkarpatského vojvodstva

Z návštevy maršálka Podkarpatského vojvodstva Miroslava Karapytu v našom múzeu 15.11.2011.