20 rokov snov a skutočnosti

Prezentácia MMUAW na Fakulte humanitných vied v Prešove dňa 24.11.2011