Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia

Medzinárodné sympózium "Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia", 21. 10. 2011.

Čítaj zborník zo sympózia