Peter KRIŽOVENSKÝ

Rok narodenia 1964 vo Vranove nad Topľou. Absolvent PdF v Prešove (1989) . Pracoval ako učiteľ v základnom školstve, neskôr pôsobil v súkromnom sektore. Od roku 2007 vyučuje odborné predmety odboru Propagačná grafika na SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou.

Okrem výtvarných záujmov sa venuje aj aktivitám v autorských divadelných súboroch: Divadlo v aule, Divadlo v nohaviciach, Divadlo YSTFUD, predstavenie EXYT VÍCHOD – Kulturpark/Staré kasárne, Košice 2010.
Kolektívne výstavy: Vranov nad Topľou, Humenné, Piešťany
Samostatná výstava: XXV (Vranov nad Topľou, 2011)

Vplyv Andyho Warhola v tvorbe Petra Križovenského registrujeme v jeho troch metaforických cykloch: Trh márnosti, Violončelo a Kráľ je nahý (tlač na plátne), v ktorých hlavnou témou sú ľudské vzťahy. Predlohami k portfóliám sú divadelné fotografie nasnímané pri umelom svetle, ktoré zachytávajú okamih situačného príbehu. Tento odraz okamihu reality autor druhýkrát pretvára do podoby výtvarných diel s rôznymi farebnými kombináciami a skladbami. Autor si uvedomuje silu reakcie reči farieb, jej symboliku, ktorá navodzuje rôzne pocitové, emocionálne vnemy, za ktorými je cítiť divadelné dosky s hrou života, ale tú si hráme už my, diváci, na základe našej bytostne vnútornej senzitívnosti. Silnou stránkou autorovych diel je interakcia obrazu a názvu diela, kde názov je rovnocenný „partner“ vizuálu.

To, že abstrakcia je ešte stále živou umeleckou formou nás presvedčí prezentácia ďalšieho autorovho súboru „Anatómia snívania“ (tlač na papieri), názov a téma ktorého nás opäť nasmeruje na človeka. Súborné abstraktné dielo nerieši rozumové chápanie umeleckej tvorby, ale priznáva patričnú hodnotu improvizácie. Podiel náhody však autor kontroluje, predvídavo prijíma. Peter Križovenský dobre pozná subjektívnu a emocionálnu hodnotu farieb a intimitu lineárnych kompozícií. V dielach cítiť slobodný rukopis a tak trochu nostalgické návraty, pri ktorých sa vynára aj myšlienka na súvislosť s detskou kresbou.

Peter Križovenský je stredoškolský pedagóg a motivačne do svojej výstavnej kolekcie zaradil aj práce svojich študentov, ktorí ešte len hľadajú cesty a chodníčky pre výtvarné potulky. Návštevníkovi sa tak naskytne zaujímavá konfrontácia diel pedagóga a prác jeho študentov.

 

PaedDr. Daniela Kapráľová