PÍSMO AKO OBRAZ, PÍSMO V OBRAZE

„PÍSMO AKO OBRAZ, PÍSMO V OBRAZE“ výstava svetových pop-artistov: Warhol, Indiana, Kaufman, Lichtenstein, Basquiat a slovenských autorov: Knut, Kalmus, Brogyányi, Kopejtková, Sekela, Jakubčínová v kurátorskej koncepcii M. Bycka a M. Cubjaka. Vernisáž výstavy realizovaná 9. marca 2012 o 16.30 hodine. Výstava potrvá do 9. mája 2012.