Návšteva veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva

Dňa 20. marca 2012 veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva jej excelencia Trine Skymoen navštívila súkromne v popoludňajších hodinách Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Veľvyslankyňu sprevádzala riaditeľka múzea Dr. Valika Maďarová a lektorka Jarmila Suchá. Po prehliadke stálej expozície a výstav veľvyslankyňa vyslovila želanie vrátiť sa do múzea ešte raz v letnom období.