Medzinárodný deň múzeí a galérií: "Andyho Andersen"

Tvorivá dielňa a tieňové divadlo na motívy rozprávok Hansa Christiana Andersena prilákala do múzea detských návštevníkov.