Medzinárodný deň múzeí a galerií: "Prehliadky výstav"

Medzinárodný deň múzeí a galerií: "Prehliadky výstav" si už tradične nenechali ujsť návštevníci všetkých vekových kategórií, ktorých sprevádzala lektorka múzea Jarmila Suchá. Europoslanca MUDr. Miroslava Mikolaseka, prezidenta Rusínskej obrody Vladimíra Protivňaka a okresného dekana gréckokatolíckej cirkvi Mgr. Jána Blaška v doprovode Ing. Márie Kulanovej a Ing. Jozefa Tyrpáka sprevádzala riaditeľka múzea PaedDr.Valika Maďarová.