Medzinárodný deň múzeí a galérií: pracovná dielňa "Strýko Andy"

Medzinárodný deň múzeí a galérií: pracovná dielňa "Strýko Andy" podľa autorskej knihy Jamesa Warholu "Na návšteve u slávneho strýka", ktorej sa zúčastnili deti materských škôl. Čítanie z knihy deti natoľko zaujalo, že vytvárali vlastné ilustrácie na základe kresieb Andyho Warhola.