Argentínsky veľvyslanec v MMUAW

V doobedňajších hodinách 25. mája 2012 navštívil múzeum JUDr. Pavel Šípka, veľvyslanec SR v Argentíne s manželkou. Obzvlášť ho zaujali podrobnosti vzniku múzea i menej známa - raná tvorba Andyho Warhola. Expozície múzea si prezrel v doprovode riaditeľky múzea PaedDr. Valiky Maďarovej.