Návšteva Petra Kalmusa

Dňa 17.11.2012 autor s hosťami navštívil vlastnú výstavu v MMUAW.