Andyho Warhola v Hlubokej nad Vltavou

Inštalácia pripravovanej výstavy Andyho Warhola "Zlatá šesdesátá" v Hlubokej nad Vltavou - Česká republika.