Workshop "S Warholom na hrudi"

Workshop: "S Warholom na hrudi" za účasti návštevíkov, v priestoroch vstupnej časti múzea.