Klubová činnosť z 19. februára 2014

Klubová činnosť z 19. februára 2014.