Tvorivá dielňa "Chlapec bez mena"

Tvorivá dieľňa "Chlapec bez mena" bola založená na dielach Fera Liptáka a tématicky súvisela s jeho knižnými ilustráciami. Účastníkmi boli žiaci ZUŠ - odbor výtvarný z Medzilaboriec s pani učiteľkou Mgr. A. Sivákovou. Realizácia dielne: 24. február 2014. Lektori: Mgr. C. Cilipová, M. Sirik.