Klubová činnosť z 2.4.2014

Zo stretnutia s poéziou a prózou pána Štefana Smoleja.