Medzinárodný deň múzeí a galérií

Pozývame Vás na Medzinárodný deň múzeí a galérií.