Rok 2014 v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  ponúka tri stále expozície. Prvú tvoria práce Andyho najstaršieho brata Paula Warholu a jeho syna Jamesa.  Koncepčne na túto expozíciu nadväzuje expozícia o pôvode Andyho Warhola, ktorej obsahom sú dokumenty, artefakty prevažne zapožičané od jeho rodinných príslušníkov. Hlavná a najobsiahlejšia expozičná časť múzea zahŕňa stálu expozíciu diel Andyho Warhola. Pozostáva z obrazov zapožičaných od Nadácie Andyho Warhola pre vizuálne umenie v New Yorku, súkromných zberateľov, ale aj z diel, ktoré sú majetkom múzea. Expozícia je koncepčne vypracovaná tak, aby v nej boli obsiahnuté všetky dôležité tvorivé obdobia umelca, vrátane jeho dominantných výtvarných tém.

Zároveň múzeum prezentuje vo svojich výstavných priestoroch tvorbu súčasných svetových a slovenských umelcov. Z roku 2013 sa nám do roku 2014  preniesli dve výstavy -  Bambi, Banksy, Andy Warhol: „Pop-art vs. Street-art“ a výstava Fera Liptáka „Pasažieri“, obidve mali výborný ohlas u návštevníkov a vysoké hodnotenie v médiách. V marci sme uviedli výstavu Márie Huly Valenčíkovej „Hula Hula Fantasy Paintings – Mice´re in the house“, ktorá  zaznamenala veľký úspech zvlášť u mladšej generácie.

V máji v rámci Dňa múzeí a galérií a Noci múzeí sme pripravili množstvo zaujímavých aktivít, okrem komentovaných prehliadok, premietania dokumentárnych filmov to boli aj tematické tvorivé dielne v ateliéri a v priestoroch múzea. V tento deň sme privítali cca 320 návštevníkov, hlavne rodiny s deťmi, študentov,  žiakov, ale aj zahraničných turistov.

V júni sme otvorili výstavu diel Jitky Kopejtkovej, Daniela Brogyányiho a Poppy „Post pop-art vs. Street-art“. V septembri sa konala slávnostná finisáž tejto výstavy sprevádzaná tvorivými dielňami, pri ktorých bolo veľmi príjemné stretnúť sa priamo s umelcami a návštevníci túto možnosť veľmi ocenili.

Počas mesiacov júl-august sme realizovali štyri výtvarné dielne a „Videoodkaz pre Andyho“, kde sme oslovovali návštevníkov múzea s prosbou o vyjadrenie sa k múzeu a k tvorbe Andyho Warhola. Výstupom bol krátky dokument uverejnený na stránke múzea.

V mesiaci október sme sprístupnili výstavu mail-artu „Homage to Cavellini“, ktorú sme spojili s tvorivými dielňami a žiaci základných škôl si tak mohli vyskúšať svoje zručnosti a vytvoriť si vlastný mail-art. Výstupom je katalóg k výstave.

Dňa 29. 11. 2014 sme v našom múzeu inaugurovali nové prírastky zbierkového fondu múzea od týchto autorov: Andy Warhol, Bambi, Daniel Brogyányi, Poppy, Rudolf Sikora, Peter Kalmus Michal Murin, Rudolf Fila, Jitka Kopejtková, Daniel Bidelnica, Martin Borodáč, Ladislav Berger.

V roku 2014 sme realizovali aj klubovú činnosť, ktorej podstatou boli stretnutia a  prezentácia poézie a prózy regionálnych autorov /Štefan Sotak, Štefan Smolej, Helena Gicová-Micovčinová/.

Z  nášho pohľadu v roku 2014 bol okrem hlavnej expozície Andyho Warhola najväčší záujem o výstavu Fera Liptáka „Pasažieri“, a najväčší ohlas mala výstava, ktorá svojou výnimočnosťou a originalitou oslovila návštevníkov nielen u nás, ale aj v zahraničí, a to výstava „Pop-art vs. Street-art“ /Bambi, Banksy a Andy Warhol/. Záujem návštevníkov vyvolala aj výstava mail-artu „Homage to Cavellini“ a výstava street-artu a post pop-artu Jitky Kopejtkovej, Daniela Brogyányiho a  Poppy. Návštevníci sa v priebehu roka mohli zapojiť aj do výtvarných dielní, ktoré sme pre nich pripravili. Hlavne deti si mohli v ateliéri múzea  vyskúšať rôzne výtvarné techniky – maľbu, kresbu, prácu s papierom, odtláčanie a prácu s hlinou. Zážitok z tvorby a malé experimentovanie je inšpirované tvorbou nielen Andyho Warhola, jeho brata Paula, synovca Jamesa, ale aj umelcov, ktorí u nás vystavujú. Celkovo sme v roku 2014 mali 118 špecifických aktivít - odborný výklad, prednáška, tvorivá dielňa, odborná poradenská a praktická pomoc – spolu pre 3 449 účastníkov.

Čo sa týka objemu návštevnosti múzeí Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2014, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa umiestnilo na treťom mieste, po Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni a Šarišskom múzeu v Bardejove.

Špecifickosť a jedinečnosť nášho múzea láka hlavne zahraničných návštevníkov. V rámci poznávacích zájazdov po Slovensku zahrnú cestovné kancelárie aj návštevu nášho múzea. Tak k nám zavítajú napríklad turisti z Maďarska, Japonska či Nového Zélandu. Tradičnými návštevníkmi sú Poliaci, Česi, ale môžeme konštatovať, že počas roka k nám prišli návštevníci skoro z každej európskej krajiny. Dokazujú to zápisy v knihe návštev, nájdete tu Nemecko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, ale aj Litva, Estónsko, Bielorusko, Rumunsko a mnohé iné. Z tých exotickejších/vzdialenejších krajín napríklad Kanada, USA, ale aj  Mexiko a Peru.
Veľkú skupinu návštevníkov však tvoria ľudia, ktorí pochádzajú z tohto kraja a vracajú sa k príbuzným. Nevynechajú možnosť navštíviť múzeum umelca s rusínskymi koreňmi.

Múzeum  koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné  tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace. Všetky aktivity múzea sú zverejnené na webovej stránke múzea, prezentované v tlači a ostatných médiách.

Našou najväčšou udalosťou roka 2014 však bola  inaugurácia nových prírastkov do zbierkového fondu múzea.

spracovali:  Mgr. Carmen Cilipová /muzeoedukologička/  a  Jarmila Suchá /lektorka/