Stretnutia v klube s Jozefom Kudzejom

V priestoroch Art Café  Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa v stredu 11. februára 2015 uskutočnilo ďalšie zo stretnutí so zaujímavými ľuďmi nášho regiónu. Pozvanie prijal pán Jozef Kudzej z Ňagova.

V komornom prostredí múzea sme sa s týmto výborným pozorovateľom života mali možnosť nielen stretnúť, porozprávať, pobaviť, ale i zamyslieť. Veľmi zaujímavo a vtipne  sa rozhovoril o svojej mladosti, živote, rodine, o písaní, inšpirácii, o radostiach a starostiach, ktoré pozoruhodne zachytáva hlavne vo svojich bájkach. Najviac otázok však smerovalo k jeho prekladom zo staroslovienčiny. Svoje rozprávanie doplnil čítaním zo svojej tvorby. Milým prekvapením pre účastníkov stretnutia bola ochutnávka z tradičnej rusínskej kuchyne vďaka manželke, pani Kudzejovej. A dcéra Majka zaujala bezprostredným prejavom, keď predniesla dve bájky z otcovej tvorby.

Pán Jozef Kudzej ako autor duchovnej poézie, bájkar  a prekladateľ náboženskej literatúry zo staroslovienčiny do rusínskeho jazyka je laureátom Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru a jeho literárnu činnosť ocenil aj Slovenský literárny fond  Cenou Alexandra Pavloviča.

Mgr. Carmen Cilipová, MMUAW