Workshop Julia Leto „Poviem to obrazom“

Po vernisáži nasledovala výtvarná dielňa, ktorú viedla arteterapeutka Denisa Baranová  spolu s muzeoedukologičkou MMUAW  Mgr. Carmen Cilipovou. Spontánne sa zapojili nielen deti, ale aj ich rodičia. Každý účastník bol odmenený pexesom s motívmi Júliiných obrazov.