Stanislav Vallo a Paul Dujardin

8. apríla 2015 navštívil naše múzeum Stanislav Vallo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve a Luxemburskom veľkovojvodstve, a Paul Dujardin,  umelecký riaditeľ Paláca umenia  BOZAR  v Bruseli.