Príjemné informácie

Po takmer polročnom prešetrovaní rôznych obvinení (aj anonymov) zo strany neprajníkov Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ale hlavne voči Spoločnosti Andyho Warhola a jej predsedovi vedenie The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku konštatovalo, že ani predseda SAW Dr. Michal Bycko, PhD., vedenie SAW ani MMUAW sa za posledných 17 rokov spolupráce nedopustili žiadnych porušení vzájomných dohôd, autorských záležitostí a pod. Vzhľadom na výsledok zistení vedenie The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v New Yorku aj na budúci rok udelilo Experimentálnemu centru muzeoedukológie Spoločnosti Andyho Warhola finančnú dotáciu, ktorá okrem iného bude slúžiť aj pre edukačné aktivity MMUAW v Medzilaborciach, ale aj iným umelecko-edukačným subjektom.

John WARHOLA
čestný prezident AWS

Dr. Michal BYCKO, PhD.
výkonný prezident AWS

Členovia výboru:
Doc. Vladislav GREŠLÍK, ArtD.
Vladimír PROTIVŇÁK
Mgr. Bc. Peter FECURA
Mgr. Martin CUBJAK
Dr. Ladislav CUPER
Dr. Tim VLK
Mgr. Alexander ZOZUĽÁK


Administrátor:
Iveta RUSINKOVÁ