Palo Michalič - KRESBA - GRAFIKA

Dňa 23. 04. 2009 sa vo výstavných priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnila vernisáž výstavy diel Pala Michaliča pod názvom KRESBA – GRAFIKA, ktorú otvorili riaditeľka múzea Dr. Valika Maďarová a Mgr. Martin Cubjak. Vernisáž bola spojená s autorovou prednáškou o jeho tvorbe a prednáškou Dr. Michala Bycka, PhD. o technike kresby a grafiky. V zastúpení Rusínskej obrody na Slovensku sa autorovi a prítomným prihovoril aj jej predseda Vladimír Protivňák. Výstava potrvá do 24. 05. 2009.

Všetkých srdečne pozývame!

MMUAW