Z diania

odborný lektorský výklad pri hrnčiarskom kruhu v ateliéri MMUAW veľkoplošná projekcia v expozícii Andyho Warhola z muzeoedukologickej akcie z muzeoedukologickej akcie

Detský workshop

Spomienkový jazzový koncert v deň 81. výročia narodenia Andyho Warhola 6. 8. 2009 s pokračovaním 7. 8. 2009.

6. 8. 2009

7. 8. 2009