Články a štúdie
Andy Warhol v kontexte finančnej recesie a jeho „totém“ v jej tieni na umeleckom trhu

V druhom májovom týždni roka 2009 sa uskutočnili aukcie súčasného umenia organizované svetovou aukčnou sieňou Sotheby´s v New Yorku a Londýne. Po marcovom veľtrhu v Dubaji, aprílovom Tefaf v Maastrichte či nedávno skončenom veľtrhu v Hong Kongu pre umelecký trh v čase globálnej hospodárskej krízy znamenali tieto dražby nielen návrat klientely do aukčných domov, ale aj naplnenie predpokladov expertov zaoberajúcich sa art biznisom o postupne prichádzajúcej novej pozitívnej vlne entuziazmu investovať do kvalitného umenia svetovo akceptovateľných mien v dejinách umenia a art biznisu.

Čítať celý článok...
 
Andy Warhol – „Človek odnikiaľ“

Človek odnikiaľ, ale človek bezprostredne prítomný všade. Ako objektív na kamere spočiatku anonymne sa prizerajúci, neskôr aktívna dilema osobnosti so silným akcentom byť všade prítomný,ale všade ostať v pozadí.

Čítať celý článok...
 
Andy Warhol a nulový bod

Niekomu sa páčia peniaze. Niekomu sa páči, keď vlastní peniaze. Niekomu sa však páči, keď sa mu páčia peniaze zavesené na stene. O aký prípad človeka teda môže ísť? Epochy v živote ľudí môžu mať diferentný charakter. To isté môže platiť o vlastnostiach ľudí. To, čo bolo svojho času chápané ako defekt, je teraz pozdvihnuté na úroveň cnosti. Je podriadené na úroveň establishmentu. Objavila sa epocha, v ktorej si umelec a obchodník podali ruky – títo dvaja „exoti“ (archetypy) začali byť kamarátmi. Čo sa to vlastne stalo, že takáto situácia vôbec mohla nastať?

Čítať celý článok...
 
Avantgardné kino Andyho Warhola alebo reálny umelec vo filmovom čase

Človek odnikiaľ, ale človek bezprostredne prítomný všade. Ako objektív na kamere spočiatku anonymne sa prizerajúci, neskôr aktívna dilema osobnosti so silným akcentom byť všade prítomný, ale všade ostať v pozadí. Andy Warhol sa narodil 6. augusta 1928 v Pittsburghu – človek odnikiaľ, alebo, ak chcete, syn rusínskych rodičov pochádzajúcich z dedinky Miková na východnom Slovensku, presadil v umení nový spôsob výpovede výtvarnej myšlienky a vďaka tomu sa stal „superstar“, „kráľom pop-artu“, kultovou figúrou umenia ako aj života 20. storočia. Reportér doby, portretista spoločnosti, grafik, kresliar, fotograf, filmový tvorca, autor divadelných predstavení a autobiografických spisov, producent a manažér rockovej hudby, vydavateľ časopisu Interview či autor televíznych programov, ale aj vedúca osobnosť legendárnej Factory v srdci New Yorku. Tým všetkým bol Andy Warhol, umelec, ktorý si vyskúšal a potvrdil svoj celoživotný koncept predkladania banálnych motívov a výstredných obrazov snobskej a konzumnej spoločnosti bez toho, aby si pokazil povesť osoby jasne dominujúcej v americkej spoločnosti ako „celebrita“ kultúrnej scény. To z neho urobilo na jednej strane výstredného excentrika a intelektuálneho chytráka, na strane druhej takéto inscenovanie svojich umeleckých zámerov ho nominovalo i do polohy tajuplného človeka, ktorý tento svoj imidž potvrdzoval nespočetnými viaczmyselnými výrokmi o sebe, svojom umení i živote. „Ak chcete o mne všetko vedieť, pozrite sa na povrchovú plochu mojich obrazov, filmov a moju osobu: to som ja, pod nimi sa už nič neskrýva“, kamufloval so značným „apetítom“ Andy Warhol, ktorý technikou sieťotlače vytvoril množstvo tematických diel vizuálne na prvý pohľad jasných a zrozumiteľných, no s pozadím prepracovanej logickej štruktúry svojho motívu. Tieto aspekty narábania s motívom Andy pretavil i do svojej filmovej tvorby, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou pulzujúceho kreatívneho neurónu, zvaného FACTORY.

Čítať celý článok...
 
Copy art v kontexte mail artu

alebo o tom, ako sa môžu kopírovací prístroj a pošta stať súčasťou umeleckých fenoménov

„Xeroumenie nie je veľmi populárne umenie, ale je dobre známe medzi tými, ktorí sú zapojení do poštového umenia“ (Tropp, S., Mail&E -Mail&Copy&Art, Banská Bystrica, Metodické centrum, 2000, str. 9), konštatoval brazílsky experimentátor v oblasti copy artu a účastník mnohých mailartových aktivít, Paulo Bruscky, čím potvrdil vzájomné prelínanie a dopĺňanie týchto dvoch fenoménov objavujúcich sa v druhej polovici 20. storočia. Hoci počiatky copy artu siahali do šesťdesiatych rokov, o väčšom alebo významnejšom rozšírení sa dá hovoriť až od sedemdesiatych rokov. Vývoj a prvé kroky nesmerovali výlučne ku copy artu. Boli to práve umelci mail artu, pre ktorých bola xerokópia pre svoju pohotovosť, rýchlosť a nízku cenu ideálnym prostriedkom vyjadrenia. Mail art sa zaradil medzi tie hnutia 20. storočia, ktorých platformu nie je jednoduché charakterizovať na základe definície či iného typu deskripcie tohto smeru. Pre umenie druhej polovice 20. storočia to však nebolo ničím nevšedným. Aj bežný percipient nadobúda pri sledovaní vzniku a pôsobenia nových tendencií v umení dojem, že nastalo obdobie, v ktorom sa rúcajú mnohé normy, kánony, zásady, kritériá pre umeleckú komunikáciu. Hranice umenia sa posúvajú ďaleko za hranice estetiky a do popredia sa dostáva predovšetkým kreatívny zámer tvorcu, ktorý prináša do umenia nové rozmery. Podobnú situáciu zaujal aj mail art, ktorý povýšil význam komunikácie s umením nad estetické aspekty diela a zdôrazňoval potrebu originality v komunikácii. A aby nepôsobil dojmom „ohmatávania útesu tesne pred zrútením“, 23 umelcov z 10 krajín v talianskej Parme podpísalo jeho manifest, ktorého obsah je rozdelený do ôsmych základných bodov. Hneď prvý a pre tento príspevok podstatný znie: „Mail art je spôsob komunikácie. Znamená vysielanie informácií k jednej alebo mnohým osobám, ku známym alebo neznámym ľuďom, adresátom. Mail art sa zrodil z opozície voči nudným umeleckým školám, ktoré sú vysokohodnotené kritikmi a kupcami umenia a ktoré aj dnes usmrcujú a vytláčajú umelecké hľadanie orientujúc sa výlučne do sféry ekonomickej. Mail art sa neustále mení a vyvíja. Deje sa tak cez spoluprácu tisícov umelcov–rebelov, ktorí z mail artu urobili nový umelecký, kultúrny a spoločenský svet (Pierwszy miedzynarodowy manifest Mail Artu. Mail Art czili sztuka poczty., Warszawa: Muzeum Narodowe, 1991, str. 26).

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2