Muzeoedukológia
Engram a sugescia pri percepcii umeleckého diela

“Sugestívne umenie je ako vyžarovanie vecí vo sne, je to rozrastanie a obohacovanie nášho najvlastnejšieho života.”

O. Redon

V júni roku 1546 počas večernej siesty sa Paolo Giovio rozhovoril o slávnych maliaroch počnúc Cimabueom. Stalo sa to v prítomnosti kardinála Alessandra Farnesa, ktorý údajne vyzval Vasariho, aby svojimi vedomosťami a skúsenosťami bol nápomocný Gioviovi pri písaní historického traktátu o umení. Na to mu Vasari predložil svoje spisy, ktoré o umelcoch už od roku 1540 systematicky zhromažďoval. Giovio vidiac rozmer Vasariho znalostí a odbornosti odstúpil od pôvodného zámeru a podporoval Vasariho, aby svoje poznatky vydal ako samostatný spis.

Čítať celý článok...
 
Dielo Andyho Warhola ako intermediálny výtvarný „produkt“

Andy Warhol v súvislosti s prínosom nových podnetov aj pre prácu výtvarného pedagóga priniesol na jednej strane nové vecné a umelecké informácie dané históriou a výtvarným jazykom a na strane druhej “uvoľnil” umeleckú kreativitu do roviny hry, “povrchnosti” zmyslovej nezaťaženosti percepcie atď.

Čítať celý článok...
 
Rodina, škola, možnosti a zdroje sugestívnych vplyvov vo vzťahu pedagóg - žiak

Žijeme v pospolitosti prechodnej transformácie, kde, ako pri každej zmene formácie, dochádza k chaosu ponímania a prijímania hodnôt a pseudohodnôt. Nie je to jav iba našej spoločnosti, štátu. Proces zmien, formy transformácií narušujú systém zabehnutých hodnôt. Vývoj je zákonite týmito sprievodnými znakmi poznamenaný. Zasahuje celoplošne komplexnú štruktúru spoločensko-ekonomickej situácie, súčasťou ktorej je aj výchova a vzdelanie. Moderný svet takmer vo všetkých častiach predsa len zachvacuje rozdielnou intenzitou všeobecná kríza. Hoci jej prejav je v každej krajine odlišný, ale v podstate je prakticky veľmi podobný.

Čítať celý článok...
 
Médiá a kultúra

Zachovanie súčasného status quo v spoločnosti je pravdepodobne najzrejmejšou úlohou médií vôbec. Už len fakt, že akákoľvek informácia v správach je v prvom rade zaujímavosť, následne potenciálne využiteľná informácia a v treťom rade je to najhlbšie potvrdenie o stave sveta. Zisk v tomto procese je súčasťou reality, existencie (média). Médium ako prostriedok i majetok, okrem snahy o zisk, musí sledovať aj cieľ svojho majiteľa, ktorý by si asi ťažko prial destabilizáciu systému, v ktorom ekonomicky prosperuje. Aby zámer fungovania médií bol komplexnejší v prospech základného cieľa, teda potvrdenia ideálnosti aktuálneho spoločenského systému, je potrebné dodať aj úlohu pripraviť sa na budúce záujmy elity a zároveň ich obraňovať a ospravedlňovať v úsilí o zdiskreditovanie tých, ktorí činnosť spoločenskej elity kritizujú a v neposlednom rade sugestívne presadzovať a pomáhať elite k jej presadeniu sa vo voľbách a pod.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2